1. Advies

Voor een eenvoudig mondeling advies tijdens een consultatie is de kostprijs minimaal aan een forfaitair tarief.

2. Behandeling dossier

Bij de behandeling van een dossier kan op voorhand afspraken gemaakt worden omtrent de kostprijs.

Er wordt gewerkt aan een uurloon, aan een forfait, volgens resultaat of aan een combinatie van deze berekeningswijzen.

De kantoorkosten worden forfaitair per eenheid berekend.

 

3. Invordering facturen

Bij invorderingsdossiers betaalt in de regel de tegenpartij de kosten en het ereloon, behalve wanneer hij insolvabel of failliet is.

4. Rechtsbijstand

De verzekeringsmaatschappij rechtsbijstand betaalt alle kosten en ereloon, terwijl de cliënt de vrije keuze van advocaat heeft.