Specialisaties

 • bewindvoering: aanstelling en optreden als bewindvoerder
 • machtigingen voor rechtshandelingen van rechtsonbekwamen
 • echtscheiding
 • regeling minderjarigen
 • onderhoudsbijdrage
 • verdeling na scheiding
 • afstamming
 • adoptie
Neem contact met ons op
 • invordering onbetaalde facturen
 • schuldbemiddeling
 • koop-verkoop
 • ruil
 • huur, o.a. woninghuur, handelshuur, landpacht
 • aanneming, o.a. bouw
 • lening
 • lastgeving
 • borgstelling
Neem contact met ons op
 • eigendom
 • medeëigendom, o.a. appartementseigendom
 • vruchtgebruik, gebruik en bewoning
 • erfdienstbaarheden, o.a. uitweg, afstand werken, uitzicht, gemene muur, gemene gracht
 • burenhinder
 • verdeling erfenis
 • schenkingen
 • testamenten
 • rentmeesterschap

 

Neem contact met ons op
 • ongevallen
 • minderjarigen, werknemers, leerlingen, dieren
 • gebrekkige zaken
 • gebouwen
 • medische aansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • overheidsaansprakelijkheid
 • productaansprakelijkheid

 

 

 

 

Neem contact met ons op
 • strafrechtelijke verdediging verkeersovertredingen, o.a. snelheid, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, drugs, wegcode, overlading,… zowel voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank in beroep als het Hof van Cassatie.
 • invorderen materiële schade
 • begroten en invorderen letselschade

 

Neem contact met ons op