Actualiteit

Hoe krijg je je huurwaarborg terug?

Bij de meeste huurcontracten hoort een huurwaarborg. Op die manier draait de eigenaar er niet voor op als de huurder bepaalde verplichtingen niet nakomt of als er schade is aan het pand. Als je het huurpand behandelt als een goede huisvader, wil je na afloop van je contract je waarborg wel graag terugzien.

LEES MEER

Mag je een camera aan je voordeur hangen?

De nieuwe Camerawet van 21 maart 2018 legt ons wel bepaalde regels op als het gaat over camera’s aan ons huis, namelijk videoparlofoons en bewakingscamera’s.

LEES MEER