WER

Informatie overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht (WER)

1. Uw advocaat en zijn kantoor

 

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Patrick G. Daenens.

Mr. Daenens is advocaat in België en is sedert 01.10.1984 ingeschreven aan de balie van Brugge.

Het kantoor van Mr. Daenens is gevestigd te 8820 Torhout, Karel de Ghelderelaan 24C.

 

Mr. Daenens baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 8820 Torhout, Karel de Ghelderelaan 24C.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Daenens is 0812.465.268.

 

Per e-mail kan u Mr. Daenens bereiken via patrick@advocaatdaenens.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Daenens is verzekerd bij Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Daenens verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

 

U kan bij Mr. Daenens terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, invorderingen, bewindvoering, schuldbemiddeling.

 

De algemene voorwaarden en bepalingen die Mr. Daenens of zijn kantoor hanteert, worden u voor het sluiten van de overeenkomst overhandigd.

 

De overeenkomst die u met Mr. Daenens aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van de zetel van zijn kantoor bevoegd. 

 

3. Kosten en ereloon

 

De staat van kosten en ereloon van advocaat Daenens kan drie elementen bevatten: de kantoorkosten, de gerechtskosten en uitgaven en het ereloon.

 

De kantoorkosten worden forfaitair per eenheid berekend.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties en worden aan kostprijs doorgerekend.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt berekend hetzij aan uurloon, hetzij forfaitair, hetzij volgens resultaat.

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bezorgt advocaat Daenens u het tarief van de kantoorkosten en het ereloon in uw dossier.

 

4. Beroepsregels en gedragscodes

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brugge is Mr. Daenens onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-brugge.be.

 

5. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

 

Mr. Daenens maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. 

 

6. Voor informatie of bij klachten

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Daenens bereiken:

via post op het adres: Karel de Ghelderelaan 24C, 8820 Torhout,

via fax op het nummer: 050/22.04.92

via e-mail op het adres: patrick@advocaatdaenens.be

of via telefoon op het nummer: 050/21.22.29.

 

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 

Mr. Daenens is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: arbitragereglement balie Brugge.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.