Actualiteit

Boek "Contractuele clausules huur" bij intersentia verschenen

Dit is een naslagwerk voor de professioneel. Advocaat Patrick G. DAENENS heeft het onderdeel “ inspectie van het verhuurde goed “ behandeld.

LEES MEER

Wetsvoorstel tot hervorming erfrecht eindelijk gepubliceerd

Op 14 februari ll. werd het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake’ gepubliceerd op de website van de Kamer. De bedoeling van deze hervorming (de meest omvangrijke hervorming sedert geruime tijd) is de modernisering van het huidige erfrecht en de aanpassing ervan aan de noden van de moderne maatschappij. Het huidige erfrecht dateert immers nog van ten tijde van de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804. De geplande hervorming kan samengevat worden in volgende krachtlijnen.

LEES MEER