Wie is verantwoordelijk voor schimmel in je huurwoning?

Het gebeurt wel eens dat er schimmel ontstaat in een woning of appartement dat wordt verhuurd. Is dat dan de verantwoordelijkheid van de verhuurder of van de huurder? Wie moet het probleem oplossen?

Huurders denken wel eens dat als er schimmel ontstaat in de woning die zij huren, dat sowieso de verantwoordelijkheid is van de verhuurder en dat die dit moet oplossen. Toch is dat niet altijd het geval.

Wat is de reden?

In eerste instantie moet er nagekeken worden wat de reden is voor de schimmelvorming. Geregeld gebeurt het dat dit te wijten is aan een te beperkte verluchting van de woning, hetgeen dan vaak de verantwoordelijkheid van de huurder is.

Is de schimmelvorming integendeel bv. te wijten aan een lek in een leiding, onvoldoende verluchtingsmogelijkheden of aan bv. opstijgend vocht, dan is het de verhuurder die hiervoor moet instaan.

Niet eens, en dan?

Heb je als huurder en verhuurder een verschillende mening over de reden van het probleem, dan kan je in onderling akkoord een deskundige laten langskomen die zijn mening kan geven over de redenen van het probleem. Afhankelijk van zijn bevindingen kan dan meteen blijken wie het schimmelprobleem moet oplossen.

Verwittigen

Ook als het probleem de verantwoordelijkheid is van de verhuurder kan de huurder wel eens voor een deel van de kosten opdraaien. Dat is meer bepaald zo als de huurder de verhuurder niet tijdig verwittigde van het schimmelprobleem en dat dit ten gevolge van deze laattijdige verwittiging enkel maar ernstiger werd.