Wat als een omvallende boom van de buren bij mij schade veroorzaakt?

Bij felle windstoten en onweer kan het weleens gebeuren. Krak! En daar gaan de tuinmeubelen, knapt een tak van jouw favoriete boom of is de natuur zo sterk dat het de hele boom volledig ontwortelt. Maar wat moet je doen als zo’n omvallende boom schade veroorzaakt?

Normaal gezien valt een gewone en vooral gezonde boom niet zomaar om. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het omvallen van een boom in normale omstandigheden en wanneer er storm is. We gaan hieronder steeds vanuit dat de buurman of buurvrouw de persoon is met de boom.

Situatie 1: zonder storm

In het eerste geval wordt de staat van de boom onderzocht. Net zoals met alles in huis, is het belangrijk om als een goede huisvader in te staan voor het onderhoud. Als een boom zomaar, of met een klein zuchtje wind omvalt, wordt dat beschouwd als abnormaal. Bij een zieke boom is dit wel mogelijk en dan is de eigenaar ervan aansprakelijk.

Zo kan de buurman -en ook eigenaar van de boom- aansprakelijk worden gesteld omdat hij zijn zieke bomen tijdig moest snoeien. Brengt de zieke boom schade aan, dan kan hij hiervoor zijn familiale verzekering (niet de brandverzekering) aanspreken. In de meeste gevallen dekt deze dan persoonlijke én materiële schade aan derden, waarbij hij enkel de franchise betaalt. Uiteraard verschillen de regels en uitzonderingen per verzekeraar, dus is het best om nog even na te gaan hoe de vork precies in de steel zit. Valt de zieke boom op zijn eigen woning, dan is het wel de brandverzekering die moet aangesproken worden, al zal deze niet zo vaak ‘nalatigheid’ vergoeden.

Situatie 2: met storm

In het geval van storm kan de eigenaar van de boom nog steeds aansprakelijk worden geacht als de boom ziek of rot bleek te zijn. Indien niet het geval, dan is hij niet aansprakelijk op voorwaarde dat de ‘storm’ bewezen wordt. In eerste instantie -op wetenschappelijk vlak- gaan ze bij storm uit van rukwinden door KMI gemeten van 100 km/u. In het verleden hebben we echter al erg plaatselijke onweders meegemaakt, die niet altijd goed werden gemeten. Voor de verzekering volstaat het wanneer in de omgeving eveneens stormschade waarneembaar is, zelfs bij de buren.

Is storm bijgevolg de schuldige, dan kan er niets ten laste worden gelegd van de eigenaar, jouw buurman. In dit geval komt normaal gezien jouw eigen brandverzekering tussenbeide, vermits een storm een verplichte dekking is in iedere particuliere brandverzekering. In principe krijg je dan het volledige bedrag van de schade -herstelling tot zelfs opruimwerken- terug, op voorwaarde dat je het verzekerd kapitaal hoog genoeg hebt ingeschat.