Wanneer maak je deel uit van 'plaatselijk verkeer'

Je wil een straat inrijden waar een bord staat ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Maar is dat wel toegelaten? En wat riskeer je als je zelf eigenlijk geen deel uitmaakt van plaatselijk verkeer?

Sommige automobilisten maken wel eens gebruik van straten die eigenlijk alleen toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Nochtans kan hen dat duur te staan komen. Welke risico’s loop je?

Wat is plaatselijk verkeer?

In de Wegcode staat een bepaling die aangeeft wat plaatselijk verkeer juist is. Het gaat meer bepaald om bewoners van de straat en hun bezoekers. Ook leveranciers van de bewoners mogen bijvoorbeeld door de straat rijden, net als bussen van de lijn. Je bent dus geen plaatselijk verkeer als je gewoon door de straat wil rijden omdat dit je reisweg inkort of omdat je de straat wil gebruiken om een file te vermijden.

Je riskeert een boete

Als je geen plaatselijk verkeer bent en de straat in kwestie toch inrijdt, dan riskeer je een boete. Weet overigens dat het zeer geregeld gebeurt dat er politiecontroles zijn in straten die enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.

En bij een verkeersongeval?

Als je in de straat in kwestie betrokken raakt bij een verkeersongeval riskeer je daar ook nog eens deels of volledig aansprakelijk voor te worden gesteld. Bij een discussie over de aansprakelijkheid zal men namelijk nagaan of het ongeval niet te wijten was aan de specifieke en ter plaatse gekende situatie van de straat. Is dat zo en gebeurde het ongeval doordat je die situatie niet kende, dan bestaat de kans dat hierdoor je aansprakelijkheid (mee) in het gedrang komt.