Nachtlawaai: wat zegt de wet?

Lawaai is een vorm overlast die verschillende nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Het kan stress en slaapstoornissen veroorzaken en zelfs leiden tot agressief gedrag. Wat zegt de wet hierover?

Overal in België, zowel op het platteland als in de stad, is het verboden om tussen 22.00 uur en 6.00 uur, met welke middelen of in welke vorm dan ook, lawaai of hinder te veroorzaken. Roepen en schreeuwen mag niet, geluiden veroorzaakt door motoren en machines evenmin, muziek of dierengeluiden zoals hondengeblaf: het is allemaal verboden.

Strafbaar!

Artikel 561 van het Belgisch Strafwetboek voorziet in een boete en/of gevangenisstraf voor “degenen die zich schuldig maken aan lawaai of nachtelijke geluiden die de rust van de inwoners kunnen verstoren”. Dit artikel heeft echter alleen betrekking op nachtelijk lawaai.

In theorie gaat het om alle geluiden die “te luid” zijn. Om een strafbaar feit te kunnen plegen, moet er echter wel een moreel element aanwezig zijn. De dader moet met andere woorden de intentie hebben gehad of is nalatig geweest. Gaat het anderzijds om lawaai dat verband houdt met de normale uitoefening van een beroep en heeft de dader adequate maatregelen genomen om de nachtelijke rust van zijn buren niet te verstoren, dan is dit morele element niet aanwezig.

Daarnaast kunnen gemeentelijke verordeningen eveneens voorzien in administratieve sancties, maar voor dezelfde handeling kan slechts één en dezelfde sanctie worden opgelegd (d.w.z. een strafrechtelijke of een administratieve, maar niet allebei).

Het bijzondere geval van versterkte muziek

De verspreiding van muziek, zowel in gebouwen als in de open lucht, is ook onderhevig aan een specifiek kader wanneer deze elektronisch wordt versterkt. In openbare instellingen is het geluidsniveau, gemeten op elke plaats in de inrichting waar mensen aanwezig kunnen zijn, beperkt tot 90 dB. Er is geen equivalente meetnorm voor particuliere instellingen.

Er bestaan ook beschermingsregels voor de omgeving van deze inrichtingen. De maximumdrempels zijn dus gedefinieerd op basis van het niveau van het achtergrondgeluid dat binnen een ruimte of een gebouw wordt gemeten, en met de deuren en ramen gesloten. Ze variëren tussen 5 en 35 dB. Ook hier wordt het niet naleven van deze normen bestraft met een boete of zelfs gevangenisstraf…

Waar kan ik een klacht indienen?

Voor nachtlawaai kan je altijd een klacht indienen bij de politie.