Mag je een camera aan je voordeur hangen?

De nieuwe Camerawet van 21 maart 2018 legt ons wel bepaalde regels op als het gaat over camera’s aan ons huis, namelijk videoparlofoons en bewakingscamera’s.

De videoparlofoon dient enkel ter identificatie van iemand die aanbelt. Voor huishoudelijk gebruik zijn daar geen verdere regels aan verbonden.

De bewakingscamera kan òòk dienen om iemand die aanbelt te identificeren, maar kan daarnaast ook dienen om het huis te bewaken – meer specifiek ‘om misdrijven of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven’.

Deze camera is daarom onderworpen aan de Camerawet en hij of zij die hem plaatst, dient rekening te houden met de volgende vier basisregels

  1. Proportionaliteit: er moet een evenwicht bestaan tussen de belangen van de plaatser en het recht op de bescherming van het privéleven van de persoon die wordt gefilmd. Is er een goede reden om de privacy van de gefilmde persoon te beperken? In dit geval ja, om je woning te beschermen mag dit.
  2. Eigen bevoegdheid: je mag enkel filmen op plaatsen waar jij de bevoegdheid hebt: de toegang tot jouw woning. Je mag de camera niet richten op het huis van je buren, of op de openbare weg, zelfs niet op de openbare weg net voor je huis – bijvoorbeeld om foutparkeerders te filmen. De openbare weg is niet jouw bevoegdheid, dus die mag je niet zomaar filmen.
  3. Aangifte: je privé-woning valt voor de wet onder de “niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen”. Plaats je daar een bewakingscamera, dan dien je die aan te geven bij de Politie, zodat deze kan worden opgenomen in het nationaal register van vaste camera’s. Dit register biedt een sterke meerwaarde bij de opsporing van misdrijven, aangezien de politie makkelijk kan zien welke camera’s in een bepaalde buurt mogelijk beelden van misdrijven en/of verdachten zouden kunnen geregistreerd hebben.
  4. Pictogram: als je een bewakingscamera plaatst, ben je verplicht een pictogram aan te brengen waarmee je mensen verwittigd dat ze gefilmd worden. Op dit pictogram moeten een aantal wettelijk verplichte inlichtingen vermeld staan. 

Als je camera reglementair geplaatst is, mag je de camerabeelden ook opnemen. Volgens de GDPR-wetgeving mag je de beelden niet langer dan een maand bijhouden, tenzij ze een misdrijf, schade of overlast kunnen bewijzen of een dader, getuige of slachtoffer van een misdrijf kunnen identificeren. In dat geval mogen de beelden langer worden gebruikt, bijvoorbeeld in een rechtszaak.

Het niet naleven van de Camerawet – bijvoorbeeld geen pictogram plaatsen, of je camera niet aangeven – kan leiden tot boetes van 150 tot 600€.