Mag je buur de haag tussen jullie percelen zomaar uitdoen?

Jouw perceel grond wordt afgescheiden van dat van je buur door een haag. Kan je iets doen als je vaststelt dat je buur de haag wil uitdoen?

Tussen jouw tuin en die van je buur staat een haag. Die zorgt ervoor dat de percelen duidelijk zijn afgescheiden en dat je niet bij elkaar kan binnenkijken. Maar wat zijn je rechten als je buur deze haag wil uitdoen?

Ze staat op zijn grond

Als de haag op de grond van je buur staat, kan je weinig doen. Hij is nu eenmaal eigenaar van de haag in kwestie en kan er alleen over beslissen. Je kan wel met je buur afspraken trachten te maken over het plaatsen van een nieuwe afsluiting of zo’n afsluiting op jouw perceel zetten. Hou er rekening mee dat levende hagen in principe minstens op 50 cm van de scheiding moeten staan.

Een gemeenschappelijke haag 

Is er integendeel sprake van een gemeenschappelijke haag, dan mag je buur niet alleen beslissen om de haag uit te doen. Hij heeft hiervoor jouw akkoord nodig. Hij mag deze maximaal tot aan de perceelgrens snoeien, met de verplichting om nadien op de grens een muur te bouwen.

Wat kan je doen?

Begint je buur een gemeenschappelijke haag toch uit te doen, spreek hem er dan op aan. Vraag hem te stoppen met de werkzaamheden. Doet hij dat niet, neem dan foto’s of laat een vaststelling doen door een gerechtsdeurwaarder. Je zou ook kunnen trachten de politie erbij te laten komen.

Je zou strikt gezien ook een procedure bij absolute hoogdringendheid kunnen starten bij de rechtbank en daar je buur laten verbieden de haag uit te doen. Zo’n uitspraak kan je op enkele uren tijd bekomen. Je kan als je buur je rechten miskent ook een schadevergoeding van hem vragen.