Je huurwoning wordt verkocht, wat nu?

Een huurwoning verkopen? Dat kan op elk moment. Ook wanneer de woning verhuurd is. Toch steken heel wat vragen de kop op: loopt het huurcontract dan af? Moet de verhuurder jou op de hoogte brengen? En wat als je als huurder de woning zelf wil kopen?

Moet de verhuurder jou op de hoogte brengen?

Het is niet wettelijk verplicht om huurders op de hoogte te brengen van de verkoop. Toch doet je verhuurder dat beter wel. Zo val jij niet uit de lucht wanneer er geïnteresseerde kopers aanbellen. Bovendien moet jij de huur na de verkoop overschrijven naar de nieuwe eigenaar. Heldere communicatie is in zulke gevallen het beste advies.

Huurovereenkomst gesloten voor of na 01/01/2019?

Ga eerst even na wanneer je huurovereenkomst werd gesloten. Alle huurovereenkomsten die na 01/01/2019 werden gesloten, vallen onder het Woninghuurdecreet.

Wat met het huurcontract?

Het huurcontract stopt niet automatisch wanneer het huis van eigenaar wisselt. Er zijn twee scenario’s: het contract is geregistreerd of niet.

Geregistreerd huurcontract

Is de overeenkomst geregistreerd? En werd die afgesloten voor het moment dat de woning werd verkocht? Dan moet de koper jouw huurovereenkomst verder naleven en rekening houden met de wettelijke opzegregeling. Hij neemt als nieuwe verhuurder alle rechten en plichten van de oude verhuurder over, zelfs als er in de huurovereenkomst staat dat je als huurder uit je woning gezet kan worden in geval van vervreemding.

Niet-geregistreerd huurcontract

Is je huurovereenkomst niet geregistreerd? En woon je er langer dan 6 maanden? Dan gelden dezelfde regels als bij een geregistreerd contract. Er wordt in dat geval wel een extra opzegmogelijkheid voor de koper voorzien, het ‘gunstregime’. Daarbij kan de nieuwe verhuurder binnen drie maanden na het verlijden van de verkoopakte de huurovereenkomst opzeggen, enkel wanneer die één van de wettelijke opzegredenen naleeft (zoals zelf in de woning intrekken) én wanneer de opzegtermijn drie maanden is.

Woon je er nog geen 6 maanden? Alleen in dat geval kan de nieuwe eigenaar jou onmiddellijk uit de woning zetten.

Dat gebeurt vooral bij kopers die een huurwoning aanschaffen om er zelf in te trekken. Soms zien kopers die aanschaf als een interessante investering, en laten ze het huurcontract gewoon doorlopen. Let dan zeker op met de waarborg: die moet de vorige eigenaar overschrijven naar de nieuwe eigenaar, inclusief intresten.

 

Heeft de huurder een voorkooprecht?

Je hebt als huurder geen voorkooprecht. Doe je bijvoorbeeld hetzelfde bod als een andere kandidaat? Dan kan de eigenaar nog altijd de woning aan die andere kandidaat verkopen. Kan je vragen om de verkoopprijs te verminderen met de huur die je al betaalde? Dat kan, maar daar hoeft de verkoper niet op in te gaan.

In het beste geval merk je er als huurder dus weinig van als je huurwoning verkocht wordt. Open communicatie met de vorige en nieuwe eigenaar helpt vaak al heel wat misverstanden de wereld uit.

Wat met bezichtigingen?

Voordat je huurwoning effectief verkocht wordt, is het natuurlijk mogelijk dat er geïnteresseerde kopers langskomen om de woning te bezichtigen. De eigenaar moet je daarvan op de hoogte brengen. In bepaalde huurcontract zijn al bezoekmomenten vastgelegd. Is dat niet het geval? Dan kan je die onderling afspreken met de verhuurder. Als huurder moet je normaal gezien twee of drie bezoekmomenten per week zeker toelaten.