Wordt je huurprijs te duur? Doe dan dit…

Je huurt een huis of appartement. Doordat je je job verliest of ziek wordt kan je de maandelijkse huur niet meer betalen. Hoe kan je dan best te werk gaan?

Contacteer de verhuurder

Het is aangewezen dat je open kaart speelt met je verhuurder. Breng hem op de hoogte van je probleem en vraag hem om enig begrip. Met wat geluk wil je verhuurder met jou wel een regeling treffen waarbij je bv. dadelijk uit de woning mag vertrekken of een kortere opzegtermijn moet naleven dan diegene die je normaal zou moeten naleven.  Of mogelijks is hij wel bereid je tijdelijk een korting te geven op de maandelijkse huurprijs.

Heb je zo’n afspraak zet die dan ook op papier, kwestie van te vermijden dat je verhuurder later ‘geheugenverlies’ gaat veinzen en je hem alsnog een vergoeding moet betalen.

Zeg de huur op

Kom je er met je verhuurder onderling niet uit, dan kan je de huur nog altijd opzeggen. Hierbij moet je een opzegtermijn van drie maanden naleven. Als je opzegt tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst ben je bovendien een extra vergoeding aan de verhuurder verschuldigd.

Het ‘niet meer kunnen betalen van de huur’ (ongeacht wat de reden daarvan is) is dus geen reden om met een kortere opzegtermijn het contract te kunnen beëindigen.

Blijf intussen de huur betalen

Hoe moeilijk dat misschien ook is, blijf intussen de huur betalen in afwachting van de beëindiging daarvan. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je verhuurder naar de vrederechter stapt om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Je riskeert dan de volle pot aan vergoedingen te moeten betalen en ook nog eens op te draaien voor de proceskosten.