Mag een huurder de huurwoning ‘herschilderen’?

De huurder van een woning of appartement wil bepaalde ruimtes misschien wel in een ander kleurtje zetten. Is dat zonder meer toegelaten? Kan de verhuurder bij het einde van de huur vragen dat de muren terug in de oorspronkelijke kleuren worden geschilderd?

Kijk in het huurcontract

In de meeste huurcontracten staat een bepaling die aangeeft dat een huurder de muren, deuren, plafonds en dies meer van de woning niet zomaar mag herschilderen. Een dergelijke bepaling is ook perfect geldig. Wil je als huurder in zo’n geval toch herschilderen vraag daar dan de schriftelijke toestemming van de verhuurder voor. Krijg je die niet, dan is het beter niet te herschilderen. Doe je dat toch, dan riskeer je bij het einde van de huur een schadevergoeding te moeten betalen.

En anders?

Staat er niets in het huurcontract dan mag de huurder de muren ook niet zomaar in een andere kleur herschilderen. Er bestaan al gerechtelijke uitspraken die menen dat het herschilderen van muren in een totaal andere (bv. schreeuwerige) kleur een vorm van huurschade is en dat de verhuurder op het einde van de huur dan kan zeggen dat de huurder hem moet vergoeden voor de aldus geleden schade. Dat principe staat in Wallonië en Vlaanderen trouwens ook in de lijsten met de zogenaamde huurherstellingen.

Sowieso herschilderen?

Als er in het huurcontract een bepaling staat dat de huurder op het einde van de huur het huurpand sowieso moet herschilderen, dan is een dergelijke bepaling niet geldig. Een verhuurder kan de huurder nu eenmaal niet laten opdraaien voor slijtage.