Hoe moet je reageren als je aangetekende brief terugkomt?

Je stuurt een aangetekende brief aan je (ver)huurder of aannemer. Die komt een aantal weken later ‘onafgehaald’ terug. Hoe moet je in dat geval reageren?

Diegene aan wie je een aangetekende brief stuurt haalt die misschien niet af of hij weigert de brief in ontvangst te nemen. Wat moet je in dat geval doen?

De aangetekende brief telt

Ook al haalt de bestemmeling je aangetekende brief niet af (of weigert hij hem), de brief telt. Hij heeft dus dezelfde waarde als een aangetekende brief die wel wordt afgehaald. Op dat vlak hoef je je dus geen zorgen te maken. Het is hierbij natuurlijk wel vereist dat je de brief naar het correcte adres stuurde.

Hou hem ongeopend bij

Een aangetekende brief die terugkomt hou je best bij. Doe hem niet open en haal de brief niet uit de enveloppe. Op die manier kan je hem gebruiken als er later een verdere discussie komt met je (ver-)huurder of aannemer. Je kan dan aantonen (bijvoorbeeld aan de rechtbank) wat er precies in de aangetekende zending zat die je verstuurde.

Je kan een nieuwe brief sturen

Op het moment dat je de aangetekende brief terugkrijgt kan je die eventueel nog eens opnieuw aangetekend opsturen (met de bewoordingen: u gelieve bijgaand kopie te vinden van de aangetekende brief die ik u eerder toestuurde maar die u niet afhaalde). Je bent hiertoe niet verplicht. Je kan de brief ook bijvoorbeeld nog eens via gewone post of mail opsturen. Ook dat is geen verplichting.