Kan je de huurovereenkomst voor een studentenkamer nog annuleren?

Eén van je kinderen huurde enkele maanden geleden een studentenkamer voor het volgend academiejaar. Gelet op de tegenvallende studieresultaten zou je kind nu een andere studierichting willen volgen in een andere stad. Kan je in dat geval nog onder het huurcontract uit?

Huurcontracten voor een studentenkamer worden vaak afgesloten enkele maanden voor het nieuwe academiejaar begint. Intussen kan er nog heel wat gebeuren. Maar wat als je uiteindelijk toch niet wil huren?

VOOR BEPAALDE DUUR

Huurcontracten voor een studentenkamer worden meestal aangegaan voor een bepaalde tijd. Sommige contracten worden daarbij afgesloten voor 10, andere voor 12 maanden. Als je zo’n contract afsloot zit je eraan vast. Het gaat dan ook niet op om naar de verhuurder toe te zeggen dat je niet meer geïnteresseerd bent in de huur.

OPZEG MOGELIJK? 

In het contract staat mogelijk dat je toch voor de normale eindduur kan opzeggen. Is dat het geval, kijk dan welke opzegtermijn je moet naleven. Is er geen mogelijkheid van tussentijdse opzeg in het contract opgenomen, dan kan je verhuurder in principe eisen dat je het huurcontract tot de normale einddatum daarvan nakomt.

ZOEK EEN OPLOSSING 

Probeer dan ook met je verhuurder tot een oplossing te komen. Vraag hem of hij niet akkoord is –eventueel mits betaling van een zo beperkt mogelijke vergoeding- het huurcontract te ontbinden. Hoe sneller je dit vraagt hoe groter de kans dat de verhuurder hiermee akkoord gaat. Zeker als de studentenkamer gegeerd is en er ook andere kandidaten zijn om te huren bestaat de kans dat de verhuurder het hiermee ook eens zal zijn.

Bevestig een akkoord tussen partijen schriftelijk, liefst in een door beide partijen ondertekend document.