Fietser op verkeerde fietspad: wie is aansprakelijk?

Fietsers rijden wel eens op het fietspad langs de verkeerde kant van de weg. Een vonnis van de politierechtbank te Mechelen verduidelijkt wie er in dat geval aansprakelijk is bij een ongeval.

Wat was er gebeurd?

Een automobilist kwam uit een ondergrondse parking gereden op een rijbaan met aan weerskanten een fietspad. Hij stopte aan het fietspad en keek naar links. Toen daar geen fietser aankwam reed hij door. Hierbij had hij een aanrijding met een fietser die … van rechts kwam.  De wagen raakte hierbij beschadigd. Naderhand ontstond er een discussie over wie aansprakelijk was voor het ongeval.

Wat besliste de rechter?

De rechter meende dat zowel de bestuurder als de fietser elk voor 50 % aansprakelijk waren voor het ongeval. De fietser had namelijk het verkeerde fietspad genomen. Hij had het pad moeten nemen aan de andere kant van de weg. Anderzijds was er volgens de rechter ook sprake van een fout van de autobestuurder. Die had nu eenmaal ook naar rechts moeten kijken (en niet alleen naar links) toen hij aan het fietspad kwam. Door uit de ondergrondse parking te komen en de rijbaan op te willen rijden deed de bestuurder nu eenmaal een maneuver en moest hij voorrang verlenen.

Wat te onthouden?

Een fietser dient in principe te rijden op het fietspad rechts in de rijrichting. Een fietspad mag alleen in twee richtingen gebruikt worden als het gaat om een tweerichtingsfietspad. Een fietser die op het verkeerde fietspad rijdt kan (deels) aansprakelijk zijn voor de schade die hij aan een auto toebrengt. Als automobilist die het fietspad oversteekt dien je zowel naar rechts als naar links te kijken.