Een ongeval met een loslopende hond : wie betaalt de rekening?

Een loslopende hond loopt plots de weg op. Je moet hard remmen waardoor een achterligger tegen je aanbotst. Of je kan de hond niet ontwijken waarbij ook je auto beschadigd raakt. Wie betaalt in dat geval de rekening?

Het gebeurt maar al te vaak dat ongevallen worden veroorzaakt door loslopende honden. Wat moet je weten als je zelf betrokken raakt bij zo’n ongeval?

Je bent omnium verzekerd

Als je omnium verzekerd bent kan je aangifte doen van het ongeval bij je verzekeraar. Je kan vragen dat hij je schade vergoedt. Hou er rekening mee dat er een franchise van toepassing kan zijn.

De bewaarder van de hond aansprakelijk stellen?

Je kan ook de bewaarder van de hond aansprakelijk stellen voor je schade. De wet zegt nu eenmaal dat die aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. Is het dier gechipt dan kan je op die manier veelal de eigenaar achterhalen.

Moest je plots remmen voor een overlopende hond en heb je ten gevolge daarvan een aanrijding met een achterligger, dan kan men je meestal het remmen niet verwijten. Ook dan zal de bewaarder van het dier meestal aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.

En als je zelf een hond hebt?

Heb je zelf een hond dan zorg je er maar beter voor dat je verzekerd bent voor het geval je hond schade veroorzaakt. Je kan hiervoor een familiale verzekering afsluiten. Ook hier kan er een franchise toepassing vinden.