Dit kan je vragen als de bomen van je buur te dicht staan.

De hoogstammige bomen van je buur moeten in principe twee meter van de scheiding met jouw perceel grond staan. Maar wat kan je precies vragen als dat niet het geval is?

Je buurman heeft enkele hoogstammige bomen staan op minder dan twee meter van de scheiding met jouw grond. Ze nemen een deel van je zon weg en zorgen ook voor bladval op jouw perceel in de herfst. Wat kan je dan precies eisen van je buur?

Rooiing

In eerste instantie kan je de rooiing vragen van de bomen in kwestie. Bomen die te dicht bij de scheiding staan moeten namelijk in principe worden uitgedaan. Strikt gezien hoef je om dit te vragen zelfs niet aan te tonen dat de bomen je overlast en/of hinder bezorgen. Als je vreest dat je buur zelfs een vonnis niet zal uitvoeren, kan je eventueel bijkomend vragen dat de rechter een dwangsom oplegt voor het geval je buur de uitspraak naast zich neerlegt. Leed je ook schade die je kan bewijzen, dan kan je bovenop een schadevergoeding vragen.

De rechter gaat minder ver

Weet wel dat de rechter niet verplicht is om de rooiing te bevelen. Als hij bv. meent dat het snoeien van de bomen ook al soelaas kan brengen zou hij kunnen bevelen dat de zaak op die manier moet worden opgelost.

Rechtsmisbruik

Hou er ook rekening mee dat je buur misschien wel teruggrijpt naar de theorie van het rechtsmisbruik om je vordering te laten afwijzen. Als je buur zou kunnen aantonen dat het voordeel dat je nastreeft niet in verhouding is tot zijn nadeel zou de rechter wel eens niet kunnen ingaan op je vraag tot rooiing. Denk bv. maar aan het geval dat de boom maar enkele centimeters verkeerd staat.

Verjaring

Als je buurman kan bewijzen dat de bomen er reeds meer dan 30 jaar staan, heeft hij door verjaring het recht verworven deze hoogstammige bomen op een kortere afstand te laten staan.