Bevroren waterleiding in een huurhuis; wie betaalt de rekening?

De vriestemperaturen zorgden ervoor dat in heel wat (huur)huizen leidingen bevroren raakten en ‘sprongen’. Maar wat zijn je rechten en plichten als dat in jouw huurhuis het geval is?

Als een leiding ‘springt’ door de vorst kunnen de kosten daarvan aanzienlijk zijn. Maar wie betaalt bij een huurhuis de kosten daarvan? Is het de huurder of de verhuurder die daarvoor moet opdraaien?

Er zijn lijsten

In de verschillende gewesten bestaan er lijsten die aangeven welk onderhoud en welke herstellingen een huurder en een verhuurder moeten doen aan een huurwoning. In die lijsten staat steevast vermeld dat de huurder het nodige moet doen om (water-)leidingen tegen de vorst te beschermen. Doet hij dat niet en wordt daardoor schade veroorzaakt dan kan de verhuurder de huurder voor die schade aansprakelijk stellen.  Hetzelfde geldt bv. als de huurder de watermeter laat bevriezen.

De huurder kon er niets aan doen

Iets anders wordt het als de huurder niets aan de schade kon doen ondanks het feit dat deze de nodige voorzorgen nam. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat de bevroren leiding buiten onder de grond lag. In dat geval kan de huurder vragen dat de verhuurder de schade op zich neemt en de leiding op zijn kosten herstelt.

Verzekering?

Bij waterschade na de vorst kan je eventueel een beroep doen op de brandverzekering van het gebouw. Dat is echter lang niet altijd het geval.  Je zal ook alleen een schadeloosstelling kunnen krijgen als je ‘als een goede huisvader’ maatregelen hebt genomen om vorstschade te voorkomen.