Alcoholslot

Vanaf 01.07.2018 zijn rechters verplicht een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt worden met een alcoholconcentratie van 1,8 promille of meer. Voor recidivisten ligt de grens op 1,2 promille.

Werking?

Wanneer iemand veroordeeld wordt tot een alcoholslot, houdt dit in dat hij enkel een voertuig mag besturen voorzien van dit alcoholslot. Om het voertuig te kunnen starten, moet de betrokkene blazen in het alcoholslot en moet het alcoholgehalte lager zijn dan 0,2 promille d.i. het alcoholgehalte in het bloed (ofwel 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht). Eens men aan het rijden is, zal het alcoholslot op diverse tijdstippen de bestuurder opnieuw vragen om te blazen teneinde fraude te vermijden.

Wanneer?

Wat betreft de lichte alcoholintoxicatie, d.i. vanaf 0,8 promille (ofwel 0,35 mg/l UAL), blijft de rechter de keuze behouden om al dan niet een alcoholslot op te leggen. Deze keuze blijft ook bestaan voor dronkenschap.

Deze vrije keuze heeft de rechtbank niet, wanneer die moet oordelen inzake een zware alcoholintoxicatie, d.i. vanaf 1,8 promille (ofwel 0,78 mg/l UAL). Dan wordt de rechter in principe verplicht om een alcoholslot op te leggen. De rechtbank kan hiervan slechts afwijken mits expliciete motivering. Het is de bedoeling dat de afwijking de uitzondering is.

Ingeval van recidive bestaat er zelfs geen afwijkingsmogelijkheid. De handen en voeten van rechters zijn volledig gebonden. Een bestuurder die binnen de 3 jaar opnieuw wordt veroordeeld, moet een alcoholslot worden opgelegd bij vaststelling van een alcoholgehalte vanaf 1,2 promille (ofwel 0,50 mg/l UAL). Daarbovenop komen steeds de herstelexamens, zijnde medisch en psychologisch onderzoek en theoretisch en praktisch rijexamen; alsook een rijverbod van minimum 3 maanden bij een eerste herhaling.

De rechtbank kan het alcoholslot telkens opleggen voor een periode van 1 tot 3 jaar, ofwel levenslang. De betrokkene kan de rechter vragen om de geldboete te verminderen met de kosten van het alcoholslot.

Professionele bestuurders

De wetgever voorziet in de mogelijkheid om het alcoholslot uit te sluiten voor bepaalde categorieën (bv. C(1), CE, ...), op voorwaarde dat de overtreding niet begaan werd met deze categorie. Die uitsluiting is niet mogelijk ingeval van herhaling.

Op deze manier kan bijvoorbeeld een buschauffeur veroordeeld worden tot het sturen met een alcoholslot in zijn personenwagen, maar niet wanneer hij met de bus rijdt. De uitsluiting is bedoeld als bescherming voor professionele bestuurders.

Afgifte rijbewijs

Het rijbewijs van de veroordeelde tot een alcoholslot, wordt voorzien van de code 69.

Voor de betrokkene blijft de mogelijkheid bestaan om niet over te gaan tot installatie van het alcoholslot en te kiezen voor een feitelijk verval. Dan dient men zijn rijbewijs achter te laten bij de griffie en mag men niet rijden gedurende de gehele periode waarin het alcoholslot werd voorzien door de rechtbank.

Verloop

Na een veroordeling tot een alcoholslot, ontvangt de betrokkene kennisgeving van deze veroordeling via het Openbaar Ministerie. Hierbij wordt een lijst gevoegd met erkende dienstencentra en omkaderingsinstellingen. In de kennisgeving wordt de uiterlijke datum bepaald waarop het alcoholslot moet geplaatst zijn en rijbewijs moet ingediend worden.

Vervolgens dient de betrokkene dadelijk een omkaderingsinstelling te contacteren voor een inleidend begeleidingsgesprek en moet aldaar een opleiding gevolgd worden. Daarna kan het alcoholslot geïnstalleerd worden. Dit gebeurt via een erkend dienstencentrum in elke wagen die de betrokkene wil besturen.

De betrokkene zal periodiek gecontroleerd worden door het dienstencentrum. Het eerste jaar zal hij hiervoor tweemaandelijks moeten langsgaan, vervolgens zesmaandelijks. Alle gegevens worden dan uitgelezen. Daarnaast vindt minstens tweemaal per jaar een begeleidingsgesprek plaats en dient de betrokkene vorming te volgen (sensibilisering).

Sanctie

Wanneer de betrokkene de voorwaarden van het programma niet naleeft, informeert de omkaderingsinstelling het Openbaar Ministerie, dat kan beslissen om de betrokkene opnieuw voor de rechtbank te brengen. De straffen op niet-naleving van het alcoholslotprogramma bestaan uit een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 500 tot 2.000 EUR (meer opdeciemen, zijnde op heden x 8), plus een rijverbod van minimum dezelfde periode als de periode voor het opgelegde alcoholslot.