Hoe ver gaat de tienjarige aansprakelijkheid van je aannemer?

Je aannemer en architect zijn tien jaar aansprakelijk voor gebreken aan je woning. Dat geldt echter alleen voor gebreken die voldoende ernstig zijn.

Je aannemer is tien jaar aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van zijn werk. Je architect staat gedurende dezelfde termijn in voor conceptiefouten en/of fouten in zijn controle op de werken.

De tienjarige aansprakelijkheid van je aannemer en architect geldt echter niet voor alles. Ze speelt alleen voor gebreken die de stevigheid van het gebouw of een belangrijk deel ervan in het gedrang brengen. Je aannemer kan in het contract dat hij met jou afsluit, zijn tienjarige aansprakelijkheid echter niet 'uitsluiten'.

Je kan de tienjarige aansprakelijkheid bijvoorbeeld niet inroepen voor scheurtjes die zich voordoen in het pleisterwerk, voor het loskomen van enkele muurtegels, enzovoort. Zijn je dakpannen bijvoorbeeld niet vorstvrij, dan geldt de tienjarige aansprakelijkheid wel.

Vanaf wanneer loopt de termijn?

De tien jaar begint te lopen vanaf de oplevering. Zijn er twee opleveringen (een voorlopige en een definitieve), dan staat in het contract met de aannemer vaak vanaf wanneer de tien jaar begint te lopen.

Staat er niets in, reken dan de termijn vanaf de voorlopige oplevering. Binnen deze tien jaar moet je vordering voor de rechtbank ingeleid zijn. Het is niet voldoende dat je een aanmaning stuurt binnen deze termijn.

Wat kan je doen bij lichte gebreken?

Het voorgaande betekent niet dat je niets kan doen als er kleinere verborgen gebreken zijn aan je woning. Ook dan kan je je aannemer en/of architect daarvoor aansprakelijk stellen. Je moet dit dan wel doen binnen een korte termijn. Je hebt daarvoor dus niet tien jaar de tijd.

Binnen bepaalde grenzen kan je aannemer overigens contractueel met je afspreken welke termijn je hebt om deze kleine verborgen gebreken in te roepen.