Overhangende takken snoeien mag niet zomaar

Als de takken van een boom van je buur over de perceelsgrens hangen, mag je deze takken dan zelf snoeien of moet je vragen aan je buur dat hij of zij hiervoor het nodige doet?

Als er takken van een boom van je buur over jouw grond hangen, kijk je best eerst na of de boom wel op de juiste wettelijke afstand van de perceelsgrens staat. Is dat niet het geval dan kan je veelal vragen dat de boom gerooid wordt.

Staat de boom wel op de juiste afstand, dan kan je niet zomaar zelf de takken die overhangen afzagen, tenzij je buur het daarmee eens zou zijn. Je moet integendeel aan je buurman vragen om de takken te verwijderen. Als je buur dit weigert moet je naar de vrederechter stappen. Je kan daar een verzoeningsprocedure opstarten of meteen een ‘echte’ procedure beginnen. Ga je toch zonder de toestemming van je buur te hebben over tot het snoeien van de takken, dan kan je buur van jou een schadevergoeding vragen.

WORTELS DOORHAKKEN

Je mag wel zonder toestemming van je buurman wortels die op jouw eigendom komen doorhakken. Als de wortels schade veroorzaakten (ze zorgden er bv. voor dat je terras op bepaalde plaatsen omhoog kwam) kan je deze wel laten vergoeden door je buurman.

VRUCHTEN PLUKKEN

Je mag ook de vruchten (bv. appels, peren, …) die aan de overhangende takken hangen niet plukken. Ook hier weer kan je een ander akkoord sluiten met je buur. Vallen de vruchten van de boom op je perceel, dan mag je ze integendeel wel oprapen en gebruiken.